Natuurgebied De Hoge Berg VVV Texel Vereniging Nederlands Cultuurlandschap

De Hoge Berg uitgeroepen tot Icoonlandschap

Op 14 september 2019 is de Hoge Berg uitgeroepen tot Nederlands Icoonlandschap! Dit gebied tussen Den Burg en Oudeschild is het oudste deel van het eiland.

Icoonlandschap

De Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) heeft deze erkenning aan Texel uitgereikt vanwege de bovengemiddelde kwaliteit op het gebied van cultuurhistorie, ecologie en het landschappelijk schoon. Het is voor de tweede keer dat een gebied in Nederland wordt uitgeroepen tot een Icoonlandschap.

Uniek gebied

Het licht glooiende landschap en de indrukwekkende hoeveelheid tuunwallen ziet u alleen op Texel. Maar wist u dat de kolken (drinkwaterpoelen) en de flora en fauna van dit gebied ook wereldwijd uniek te noemen zijn? Op de Hoge Berg vindt u diersoorten zoals de Noordse woelmuis, Texelse zandbij en rugstreeppad, en planten als verfbrem, Engels gras, boshyacint en grasklokjes.

'Tuunwallen en Skeepeboete'

De Texelse boeren maakten vroeger tuinwallen (Texels voor tuinwallen) van graszoden als perceelafscheiding. De meeste tuunwallen op de Hoge Berg dateren uit 1562. Op de verschillende percelen kunt u ook Skeepeboete (Texels voor schapenboeten) zien staan. Dit zijn asymmetrische landbouwschuren. Ze wijzen vrijwel allemaal met de achterkant naar het zuidwesten, de heersende windrichting, en bieden beschutting aan de vele schapen in de weiden.

Landschapsbeheer

De Hoge Berg is hét gebied op Texel waar u het hele jaar door veel schapen zult vinden. Van oudsher grazen de kuddes hier tussen de tuunwallen. De gemeente Texel, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en agrarische natuurvereniging De Lieuw doen samen met particuliere eigenaren hun uiterste best om tuunwallen, schapenboeten en kolken in zo goed mogelijke staat te houden.

Lees ook

Aanmelden

Wil je persoonlijke tips voor je vakantie? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief