Vogel in natuurgebied Waalenburg Natuurmonumenten VVV Texel

Nieuwe natuur op Texel

Nieuwe natuur op Texel

Texel heeft er afgelopen jaar weer een nieuw natuurgebied bij gekregen: Oude Sluishoek. Dit voormalige grasland ligt aan de zogenaamde Vogelboulevard langs de Waddenzee, bij gemaal Dijkmanshuizen. Natuurmonumenten heeft hier afgelopen winter een gedeelte ingericht voor kustbroedvogels.

De schelpeneilandjes werden direct in gebruik genomen door dwergsterns, visdiefjes, kluten en bontbekplevieren. Het leven in de kolonies is vanaf de Waddendijk heel goed te zien. In het gebied komt zowel zout als zoet water voor, ideaal voor orchideeën en zilte vegetatie zoals zeekraal en zeeaster.

Meer nieuwe natuur

U kunt nu ook over het fietspad door het nieuwe gebied De Hanenplas fietsen, dit gebied wordt officieel op vrijdag 15 juni feestelijk geopend. Het verbindt de Postweg met De Slufter en loopt langs een oude wadkreek. U fietst hier langs bloemrijke graslanden, rietlanden en een zogenaamde vogelakker voor roofvogels.

Staatsbosbeheer heeft bij De Cocksdorp ook natuurgebied Dorpszicht aangelegd, met een rondwandeling van 5 km die langs het dorp en vakantiepark De Krim komt.

Natuurmonumenten heeft het natuurgebied Waalenburg bij De Waal uitgebreid. Het is een paradijs voor orchideeën en weidevogels, die goed te zien zijn vanuit de kijkhut. U kunt er wandelen, fietsen en met een excursie meegaan.

Langs de Vogelboulevard zijn door Natuurmonumenten nog een aantal natuurgebieden ingericht: Nieuw Buitenheim en De Bemes. Deze zijn inclusief parkeerplaatsen, infopanelen, wandelpad en vogelkijkscherm en –hut voor bezoekers. Natuurgebied De Bol is waarschijnlijk in het najaar van 2018 klaar.

Lees meer over natuurgebieden op Texel

Lees ook

Aanmelden

Wil je persoonlijke tips voor je vakantie? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief