Informatie en tips voor een Veilig Verantwoord Verblijf

Welke verzekeringen kan ik afsluiten?

Om onvoorziene kosten te voorkomen is het altijd verstandig een annulerings- en een inventarisverzekering af te sluiten.

Annuleringsverzekering 

U kunt tijdens het online boeken meteen een annuleringsverzekering afsluiten. Omdat er altijd iets kan gebeuren waardoor u uw reis uit moet stellen of moet annuleren, is het verstandig om zo'n verzekering af te sluiten. De kosten voor het annuleren van een reis kunnen oplopen tot wel honderd procent van de reissom. De annuleringsverzekering van Allianz Global Assistance vergoedt deze kosten in veel gevallen. Ook als u tijdens uw vakantie eerder naar huis moet afreizen, ontvangt u met deze verzekering een vergoeding. In grote lijnen vallen onder deze voorwaarden alle onvoorziene gebeurtenissen, zoals: ernstige ziekte of overlijden van de verzekerde of een van diens familieleden in de 1e of 2e graad. Onvrijwillige werkloosheid na dienstverband voor onbepaalde tijd. Ernstige schade door bijv. brand aan eigendom van verzekerde, zodat de aanwezigheid van verzekerde noodzakelijk is. De voorwaarden gelden ook indien tijdens de reis geannuleerd wordt.

Lees hier de polisvoorwaarden en de verzekeringskaart van uw annuleringsverzekering. Tevens kunt u direct een schade melden.

Premie annuleringsverzekering
De premie voor de annuleringsverzekering bedraagt 6,5% over de huursom plus € 4.50 poliskosten. Over de premie en poliskosten wordt 21% assurantiebelasting geheven. Bij de totale reissom horen niet de kosten voor reserveringskosten, annuleringsverzekering, borg en betaalgemak.

Inventarisverzekering

Dekking Bungalow Inventaris Verzekering:
Door verzekerde toegebrachte schade aan logiesverblijven

Deze dekking is uitsluitend van kracht indien de toeslagpremie is voldaan en dit blijkt uit de invulling van het verzekeringsbewijs.

  • Maximale vergoeding voor schade toegebracht aan hotel-/bungalowinventaris of -opstallen € 2.500, -
  • Eigen risico per gebeurtenis € 25, -

Door verzekerde toegebrachte schade aan hotel-/ bungalowinventaris of -opstallen
Wanneer verzekerde aansprakelijk is voor door hem persoonlijk toegebrachte schade aan een hotel, bungalow, caravan, een andere logeergelegenheid waar hij officieel overnacht of aan de inventaris daarvan, vergoedt de Maatschappij deze schade, echter met uitzondering van schade aan het casco van caravan, vouw-kampeerwagen, camper of boot ontstaan tijdens het rijden of varen.
Voorwaarde is dat er geen sprake was van opzet of grove schuld.
Tevens wordt vergoed schade aan een tijdens de reis gehuurd kluisje als gevolg van het verloren gaan van de sleutel van dit kluisje.

Let op: een inventarisverzekering kan alleen tezamen met een annuleringsverzekering worden afgesloten.

Premie inventarisverzekering: 1,5% over de huursom.
Over de premie (voor annulerings- en/of inventarisverzekering) en poliskosten wordt 21% assurantiebelasting geheven. Bij de totale reissom horen niet de kosten voor reserveringskosten, annulerings-/inventarisverzekering, borg en betaalgemak.

NB: Een ‘normale' reisverzekering dekt niet altijd de schade aan een logiesverblijf.
De voorwaarden voor Accommodatie Inventaris Verzekering
Schadeformulier bij inventarisverzekering

 

Texelfan? Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en ontvang als eerste de nieuwtjes en aanbiedingen van VVV Texel

Onze gasten beoordelen de accommodaties van VVV Texel 8,3 (uit 51159 beoordelingen)