Vacature lid Raad van Advies

Stichting VVV Texel Promotie, “VVV Texel”, heeft een Directeur-bestuurder, Raad van Toezicht en een Raad van Advies. De Raad van Advies bestaat uit leden die diverse specifieke kennis en ervaring inbrengen.

De belangrijkste doelstelling van de Raad van Advies is om de Directeur-bestuurder, gevraagd en ongevraagd, met adviezen en raad terzijde te staan. Ze denkt mee over de strategische koers van de organisatie, vormt een belangrijke verbinding met de toeristische economie van Texel en heeft aandacht voor wensen en inzichten van de gebruikers van de diensten van de organisatie.

Wegens het vertrek van een gewaardeerd lid zijn we op zoek naar enthousiaste opvolging voor de Raad van Advies VVV Texel.

Geïnteresseerde kandidaten voor deze posities in de nieuwe Raad van Advies brengen specifieke kennis en ervaring met zich mee op één of meer van de volgende aandachtsgebieden:

 • Marketing en Communicatie (PR, Media, Online Marketing, Content);
 • Product- en dienstontwikkeling;
 • Toerisme en Leisure;
 • Onderzoek;
 • HRM;
 • ICT.

Naast kennis en ervaring op een of meer van bovengenoemde vlakken hebben kandidaten:

 • Een relevant zakelijk, kennis- en ervaringsnetwerk;
 • Actuele ervaring in onder meer de “leisure” industrie; ervaring met marktontwikkeling,veranderende marktstructuren en consumentengedrag;
 • Visie op en ervaring met het realiseren van economische en maatschappelijke doelen;
 • Kennis van Texelse sociaal-maatschappelijke en economische ontwikkelingen is een pre.

Een lid van de Raad van Advies heeft de volgende competenties:

 • Analytisch en strategisch vermogen; in staat hoofd- en bijzaken te onderscheiden en het overzien van zaken op korte en lange termijn;
 • Een open vizier naar het speelveld in de Texelse en/of Nederlandse economie; signalen opvangen, wenselijkheid en haalbaarheid kunnen inschatten;
 • Als teamspeler kunnen functioneren;
 • Integer, onafhankelijk en objectief;
 • Sterke affiniteit met de doelstellingen van de organisatie.

Een lid van de Raad van Advies ontvangt een passende vergoeding.

Voor vragen inzake de vacature kunt u contact opnemen met de Directeur VVV Texel, Frank Spooren, telefoon: 06 - 524 88 618 of per mail: f.spooren@texel.net.

Geïnteresseerden in de functie worden verzocht voor 1 februari 2019 te reageren naar: VVV Texel, Emmalaan 66, 1791 AV Den Burg of e-mailadres secretariaat@texel.net onder vermelding van “Vacature Raad van Advies”.

Sign In

Do you want personal tips for your holiday? Then sign up for the newsletter