Texel Fietsbrug Ploeglanderweg

Texel snelst stijgende fietsgemeente

Fietsgemeente is een tweejaarlijkse verkiezing. In het najaar van 2023 hebben de Nederlandse fietsers meer dan 46.000 enquêtes ingevuld, verdeeld over alle gemeenten. Texel is daarbij uitgeroepen tot de snelst stijgende gemeente! Dat betekent dat Texel van alle Nederlandse gemeentes de afgelopen twee jaar de grootste vooruitgang heeft geboekt op de verschillende onderdelen.

Snelst stijgende gemeente

Volgens fietsers is fietsen op Texel sterk verbeterd, ze zijn een stuk positiever over het fietsnetwerk. ‘De fietspaden zijn zó goed opgeknapt! Top!’, aldus een van de respondenten. Hier zijn we natuurlijk trots op! Uit het onderzoek van de Fietsersbond blijkt dat het op Texel fijner fietsen is voor mensen van alle leeftijden. Ook ervaren mensen er minder stress op de fiets. Vooral de verbetering van de vrij liggende fietspaden in en langs de duinen valt in de smaak. ‘Ze zijn nu zo breed dat er voldoende ruimte is om met veel mensen heerlijk te fietsen’. Je kunt je fiets ook met een gerust hart op slot zetten: fietsdiefstal is zeldzaam op Texel, aldus de fietsenquête.

Categorieën en cijfers

De vragen uit de enquête van Fietsgemeente 2024 zijn verdeeld over vijf categorieën:

  • 8-80 Een categorie die iets vertelt over hoe het is om in deze gemeente als kwetsbaardere fietser te fietsen, denk hierbij aan 8-jarigen en 80-jarigen.
  • Beleving Hoe ervaren fietsers het om in deze gemeente te fietsen? Is het stressvol of ontspannen om hier te fietsen?
  • Onderhoud Wordt de infrastructuur ook goed onderhouden? Denk hierbij aan aspecten als afwatering en kuilen in de weg, maar ook aan winteronderhoud en het verwijderen van blad.
  • Netwerk Is het fietsnetwerk logisch gekozen, kun je makkelijk je route vinden en rij je niet te veel om?
  • Infrastructuur Hoe is de infrastructuur geregeld, ligt er voldoende comfortabele verharding, zijn er voldoende parkeerplekken van voldoende kwaliteit?

Naast deze resultaten zijn ook een aantal objectieve gegevens toegevoegd over het fietsen in de Nederlandse gemeenten.

  • Omrijdfactor Als we ritten plannen vanuit een centraal punt naar punten die hemelsbreed een kilometer verderop liggen, hoeveel moeten we dan meer fietsen dan die ene kilometer? Hoe kleiner die afstand, hoe hoger de score.
  • Stedelijke dichtheid Hoe dichter een gemeente bebouwd is, des te meer bestemmingen liggen er op fietsafstand. Omdat het onzin is om een klein dorp te vergelijken met een grote stad geeft deze score aan hoe verstedelijkt een gemeente is vergeleken met gemeenten van vergelijkbare omvang.
  • Rotondes Zijn de rotondes binnen de gemeente zo ontworpen dat fietsers op de rotonde voorrang hebben? Sommige gemeenten scoren hier 0 punten omdat ze geen rotondes hebben.
  • 50 km/u Hoge snelheidsverschillen zorgen voor gevaarlijke situaties. Daarom is het veiliger om langs 50 km/u wegen aparte fietspaden aan te leggen. Deze score geeft aan of gemeenten dit ook doen. Als de fietser de weg nog direct met de auto deelt, dan scoort de gemeente lager.

Al deze gegevens zijn gescoord op een schaal van 1 (zeer slecht) tot 5 (uitstekend). Het gemiddelde van al deze schalen wordt genomen, waarbij de schalen gebaseerd op de enquête tweemaal ingebracht zijn (dubbel zo zwaar meetellen dus).

Bron: Fietsersbond

De scores van Texel

Fietsgemeente 2024
Fietsgemeente 2024

Texel scoort vooral hoog op de onderdelen rotondes (een 5), netwerk (4,5), beleving (4,3), 8-80 (4,2) en infrastructuur (4). Het laagst scoort Texel op stedelijke dichtheid (1,5), wat eigenlijk geen verrassing is.

Top 100

De top 100 is samengesteld op basis van een gemiddelde van alle scores, waarbij de scores uit de enquête dubbel meetellen. Gemeenten kunnen alleen in de top 100 terechtkomen als alle vragen in de enquête voldoende beantwoord zijn voor een betrouwbaar beeld. Als fietsgemeente heeft Texel een mooie 32e plek veroverd.

Meer over fietsen op Texel

Aanmelden

Wil je persoonlijke tips voor je vakantie? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief