Paarse heide in de Bollekamer

Privacy Statement

Privacy Statement VVV Texel

Dit privacy statement is het laatst aangepast 15 december 2022.

VVV Texel is in 1898 opgericht. Ons doel is het verschaffen van informatie aan gasten, de promotie en marketing van Texel als vakantie-eiland en het bieden van boekingsmogelijkheden op Texel. Via onze website https://www.texel.net/ is veel informatie beschikbaar. In het kader van de dienstverlening die wij aanbieden verwerken wij persoonsgegevens. In dit privacy statement lees je welke persoonsgegevens wij van jou verwerken en wat we daarmee doen.

Onze privacy- en cookieverklaring in het kort

Jouw privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonsgegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring.
 • Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens die bij ons verwerkt zijn.

Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

Wij verkrijgen verschillende persoonsgegevens van jou. Per doeleinde geven wij aan welke gegevens wij van jou verkrijgen, met welke doel wij deze gegevens verwerken en hoelang die worden bewaard. Als je vragen hebt of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact met ons op. De contactgegevens staan onderaan in deze privacyverklaring.

Contact en klachtafhandeling

Wanneer je ons een e-mailbericht stuurt, ons contactformulier invult op de website, ons telefonisch of via social media benadert, of op een andere manier contact met ons opneemt, dan ga je in op ons aanbod om met ons in contact te treden (uitvoering van de overeenkomst).

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
 • Eventuele informatie die je zelf invult als inhoud van een bericht

Wij slaan deze contactmomenten met de door jou verstrekte persoonsgegevens op voor het uitvoeren van het contact en het eventueel afhandelen van jouw klacht. We bewaren deze informatie, zo lang als dat nodig is voor dit contact of tot maximaal 2 jaar [RvdG|I1] nadat wij voor het laatst contact met jou hebben gehad, omdat we er zeker van willen zijn dat we jouw vraag of klacht goed hebben afgehandeld.

Mijn Texel

Het is mogelijk om op onze website een account aan te maken. Via jouw account kun je je reservering(en) bekijken, een betaling doen, een voucher printen of je verblijf beoordelen. Deze gegevens hebben wij nodig in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Accountgegevens
 • Geslacht
 • Naam
 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
 • IP-adres

Wij bewaren deze gegevens tot 2 jaar nadat je voor het laatst hebt ingelogd op je account. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijke verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaarplicht van 7 jaar).

Reserveringen

Via onze website is het mogelijk om een accommodatie te boeken (uitvoering van de overeenkomst).

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Accountgegevens
 • Geslacht
 • Naam
 • Adres
 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
 • Reservering en overige informatie in verband met je verblijf
 • Correspondentie
 • Betalingsgegevens
 • IP-adres

Wij bewaren deze gegevens tot 2 jaar na het maken van een reservering. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijke verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaarplicht van 7 jaar).

Nieuwsbrieven

Via onze website kun je je aanmelden voor de nieuwsbrief van VVV Texel (toestemming). Wij versturen wekelijks/ maandelijks per e-mail een nieuwsbrief met daarin acties, kortingen, maar ook informatie over Texel.

Hiervoor verwerken wij jouw e-mailadres.

Wij bewaren jouw gegevens totdat je je uitschrijft voor onze nieuwsbrief. Mocht je de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan kun je je op elk moment afmelden via de link onderaan in de nieuwsbrief.

Beeldmateriaal

Op onze website laten wij beeldmateriaal van inwoners, maar ook gasten zien. Denk aan foto’s en videobeelden, maar ook de verhalen van de inwoners en gasten. Op die manier willen wij graag laten zien wat er te doen is op Texel en wat de sfeer is op het eiland. Dit doen wij op basis van toestemming.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Geslacht
 • Naam
 • Beeldmateriaal
 • Eventuele informatie die je zelf aan ons verstrekt

Wij bewaren jouw gegevens totdat je je toestemming intrekt, dan wel het beeldmateriaal verouderd is.

Bedrijvenoverzicht

Op onze website is een bedrijvenoverzicht te zien. Zo krijgen websitebezoekers, maar ook gasten een beeld bij de bedrijven die op Texel gevestigd zijn. Dit doen wij op basis van toestemming.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Bedrijfsnaam
 • Beeldmateriaal
 • Eventuele informatie die je zelf aan ons verstrekt

Wij bewaren jouw gegevens totdat je je toestemming intrekt, dan wel de informatie in het bedrijvenoverzicht verouderd is.

Enquêtes en reviews

Je hebt de mogelijkheid om een enquête in te vullen over onze dienstverlening, of een review achter te laten op onze website. Zo kunnen wij onze dienstverlening verbeteren. Wij verwerken jouw gegevens op basis van de uitvoering van de overeenkomst.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Inhoud van de enquête/ review

We bewaren deze gegevens maximaal 5 jaar nadat je de enquête hebt ingevuld of de review hebt achtergelaten.

Marketingdoeleinden

VVV Texel verwerkt diverse persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Zo versturen wij nieuwsbrieven, tonen wij advertenties via social media, maar we kunnen jou bijvoorbeeld ook vragen om een enquête in te vullen. Wij verwerken jouw gegevens op basis van toestemming, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Reservering
 • Interesses
 • IP-adres

Wij bewaren deze gegevens maximaal 2 jaar nadat je voor het laatst onze website hebt bezocht of een reservering hebt gemaakt.

Daarnaast maken wij ook gebruik van lookalike marketing. Dit betekent dat wij jouw gegevens delen met bedrijven die deze diensten leveren. Je gegevens worden enkel met jouw toestemming of op basis van ons gerechtvaardigd belang gedeeld met deze partijen. Zij gebruiken deze informatie om jou relevante reclames te laten zien.

Verder maken wij ook gebruik van cookies. Meer informatie over welke cookies wij gebruiken en hoe wij daarmee omgaan is te vinden in ons cookie statement.

Werken bij VVV Texel

Heb je gereageerd op één van onze vacatures of heb je een open sollicitatie ingestuurd? Dan verwerken wij jouw persoonsgegevens om jouw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, en ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst.

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
 • Curriculum Vitae
 • Motivatiebrief
 • Salarisindicatie
 • Referenties
 • Eventuele overige informatie die je meestuurt met jouw sollicitatie

Jouw sollicitatiegegevens bewaren wij tot maximaal 6 weken nadat de functie is vervuld. Wij bewaren deze gegevens zodat wij contact met jou kunnen opnemen in het geval de functie binnen de proeftijd opnieuw vrijkomt. Wanneer we jou op dit moment geen functie kunnen aanbieden, kunnen we – met jouw toestemming – de sollicitatiegegevens nog een jaar langer bewaren. Je kunt jouw toestemming op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen. Indien je bij ons komt werken, bewaren wij jouw sollicitatiegegevens in het personeelsdossier. Dit dossier wordt bewaard zolang dit noodzakelijk is en ten aanzien van de sollicitatiegegevens tot maximaal 2 jaar na indiensttreding.

Een social media- en internetonderzoek kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure. Dit is noodzakelijk om te kunnen waarborgen dat bij het aannemen van nieuw personeel ons imago in stand blijft. Wij doen dit dan ook op basis van ons gerechtvaardigde belang. Wij zoeken hiervoor op jouw naam via Google, en jouw eventuele profiel op diverse social media. Dit uiteraard voor zover deze profielen openbaar zijn; wij zullen je niet vragen om ons toegang te verlenen tot een afgeschermde social media-pagina of een connectie met ons te maken. De resultaten van het onderzoek worden met jou besproken. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, dan kun je dit bij ons aangeven op het moment dat je solliciteert.

Wanneer kunnen we jouw persoonsgegevens delen met derden?

VVV Texel deelt jouw gegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • · wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • · wij daar een wettelijke grondslag voor hebben;
 • · wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

De partijen die in onze of uw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn:

 • · IT-leveranciers
 • · Cookiedienstverleners
 • · Accommodaties, horecagelegenheden, vervoerders en toeristische bedrijven op Texel
 • · Betalingsdienstverleners
 • · Marketingbedrijven
 • · Partners en externe consultants

Sommige van onze leveranciers zijn buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) gevestigd. In dat geval zorgen wij dat er passende waarborgen zijn genomen om jouw privacy te beschermen.

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van VVV Texel. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites, die via een link op onze website bereikbaar zijn.


Hoe worden jouw persoonsgegevens beveiligd?

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen dan ook passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens). We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Welke privacyrechten heb je?

 • Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, waaronder tegen direct marketing.
 • Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht om jouw toestemming in te trekken: indien je ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kun je deze toestemming op ieder moment intrekken.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen aan een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je ons verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegeven (al dan niet tijdelijk) te beperken.

Bij jouw verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat jij de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

Wij zullen in principe binnen een maand aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij jou daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Indien je één van je rechten wilt uitoefenen, dan kun je dat kenbaar maken via info@texel.net.

Wijzigingen in de privacyverklaring

Wanneer onze dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum bovenaan in dit document en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

Vragen of klacht indienen

Als je vragen hebt, of een klacht in wilt dienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens, dan kun je een e-mail sturen naar info@texel.net. Wij pakken elke vraag en klacht intern op en communiceren dit verder met jou. Als je vindt dat wij jou niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Stichting VVV Texel Promotie
Emmalaan 66
1791 AV Den Burg

E-mailadres: info@texel.net
Telefoon: +31 (0) 222 - 31 47 41

KvK-nummer: 37052439

Aanmelden

Wil je persoonlijke tips voor je vakantie? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief