Bomen in het bos VVV Texel fotograaf Donald Maaswinkel

Het Dennenbos

Hou je van wandelen? Welkom op Texel! In het Dennenbos kun je heerlijk wandelen, fietsen en sporten. In de zomer is het bos lekker verkoelend, bij minder mooi weer biedt het bescherming tegen de elementen. Maar het Dennenbos is er niet altijd geweest.

Ontstaan van het Dennenbos

Het Texelse bos is aangeplant. Vroeger waren er nauwelijks bomen op het eiland. Voor hout was men afhankelijk van wat er op het strand aanspoelde. Vandaar dat het gebruikelijk was de spanten van boerderijen te maken van de masten van schepen die voor de kust van Texel waren vergaan.

Sceptische bevolking

Aan het eind van de 19e eeuw wilden vooruitstrevende Texelaars de woeste duinen nuttig maken. Er werden dennenbomen geplant in het duingebied tussen De Koog en Den Hoorn voor de productie van hout. Veel Texelaars stonden sceptisch tegenover het bos; zij hadden er weinig vertrouwen in dat zelfs dennenbomen zouden kunnen gedijen in de onvruchtbare grond. Ook de bekende natuurbeschermer Jac. P. Thijsse protesteerde fel tegen de aantasting van het landschap. Hij vreesde voor ontwatering van de natte duinvalleien. Toch draaiden de critici, ook Thijsse, later bij en werd het bos, dat al snel de bijnaam De Dennen kreeg, ook door de Texelaars als een goede aanvulling gezien: eindelijk was er een plek op het eiland waar je kon 'ontkomen' aan de wind!

Veranderende rol

Aanvankelijk werd het bos aangeplant voor de productie van hout, maar in de periode erna veranderde de rol van het bos. De houtopbrengst viel tegen en onder invloed van het groeiende toerisme kreeg het bosgebied steeds meer een recreatieve functie.

Meer variatie

Hoewel het bos nog steeds De Dennen wordt genoemd, zijn in de afgelopen decennia steeds meer loofbomen geplant om een aantrekkelijker, gevarieerder bos te creëren met hogere natuurwaarden. Ook dat proces ging overigens niet zonder slag of stoot: Texelaars kwamen masaal in geweer toen Staatsbosbeheer een aantal jaren geleden besloot een flink deel van de naaldbomen te kappen.

Staatsbosbeheer

De rol van Staatsbosbeheer, verantwoordelijk voor het beheer van het Texelse bos, veranderde. Vanaf de jaren zeventig is vooral ingezet op natuurherstel en natuurontwikkeling en aan het faciliteren en begeleiden van de mogelijkheden tot natuurrecreatie. Zo zijn er veel fiets-, ruiter- en wandelpaden bijgekomen, speeltuintjes aangelegd, er is een mountainbikepad, een uitkijktoren en een barbecueplaats.

Andere natuurgebieden op Texel

Aanmelden

Wil je persoonlijke tips voor je vakantie? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief