Vogels bij Vogelboulevard Natuurmonumenten VVV Texel

Natuur aan de Waddenkant

De Waddenkant van Texel ademt een heel andere sfeer dan de duinrijke westkant waarvan de stranden grenzen aan de Noordzee. Langs de Waddendijk liggen diverse bijzondere natuurgebieden die een belangrijke broed- en foerageerplek vormen voor talloze vogels. Wat ga jij hier doen?

Vluchtplaats voor vogels

Dit buitendijkse gebied ligt achter de dijk van polder De Eendracht. Schorren is een synoniem voor kwelders: dat zijn de hoger gelegen delen aan de voet van de dijk. Het kweldergebied is maar liefst 6700 hectare groot en ongetwijfeld een van de drukste vogelgebieden van Texel.

Utopia, allesbehalve een utopie!

Vogelliefhebbers belanden hier in het paradijs. Vanaf de Waddendijk heb je uitstekend zicht op de broedende steltlopers en grote sterns. Die maken gretig gebruik van de schelpeneilandjes die in het gebied zijn aangelegd. Ooit was dit landbouwgrond. Nu vormt Utopia een aangenaam rustpunt voor de vogels. Iets verderop, in Drijvers Vogelweid de Bol, strijken veel weidevogels neer. Deze bloemrijke graslanden zijn vooral in het voorjaar drukbevolkt door weidevogels, maar ook wadvogels komen hier vluchten voor hoogwater.

Wagejot

Voor 1977, toen de nieuwe Waddendijk werd aangelegd, was dit nog gewoon waddengebied. De inpoldering zorgde voor een drassige vlakte met ondiep brak water met volop wormen, garnalen en visjes. Ook hier zijn speciale vogeleilandjes aangelegd. Een ander nieuw stukje is De Zandkes.
Deze kleine polder, met brak water, ligt ook tussen de oude en de nieuwe Waddendijk. De watertjes zijn deels natuurlijk ontstaan en deels speciaal gegraven. Vooral steltlopers en eenden vind je hier, maar ook bergeenden, grutto's en kluten laten zich regelmatig zien.

Ottersaat

Iets verder langs de Waddendijk ligt het omdijkte gebied Ottersaat, waar onder meer visdiefjes, kluten en kokmeeuwen broeden op de eilandjes. Het water is brak. De vegetatie is daarop aangepast met planten als aardbeiklaver, zeeaster en zeekraal. In de buurt ligt ook Dijkmanshuizen, eveneens in beheer bij Natuurmonumenten. In dit gevarieerde gebied met droge en natte delen komen 13 bedreigde plantensoorten voor!

Stap op de fiets!

Natuurmonumenten heeft een mooie fietsroute uitgezet van zo'n 35 kilometer die langs alle hier beschreven natuurgebieden voert. Een echte aanrader! Tip: bij veel gebieden zijn vogelkijkhutten. Een overzicht vind je op www.vogelkijkhut.nl.

Meer over de waddenkant

Aanmelden

Wil je persoonlijke tips voor je vakantie? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief