strand

De Texel Monitor is een continu onderzoek naar de kwaliteit van het toerisme op Texel onder bezoekers van Texel. Fijn dat je de tijd neemt om de Texel Monitor vragenlijst in te vullen. Met jouw ervaringen kunnen we de Texelervaring telkens beter maken.

De enquête neemt ongeveer 5 minuten van je tijd in beslag. Met het invullen maak je kans op een weekendje Texel.


Der Texel Monitor ist eine kontinuierliche Umfrage zur Qualität des Tourismus auf Texel unter Besuchern von Texel. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, den Texel Monitor-Fragebogen auszufüllen. Mit Ihren Erfahrungen können wir das Erlebnis Texel immer besser machen.

Die Umfrage wird ungefähr 5 Minuten Ihrer Zeit in Anspruch nehmen. Wenn Sie das Formular ausfüllen, haben Sie auch die Chance, ein Wochenende auf Texel zu gewinnen.


The Texel Monitor is a continuous survey of the quality of tourism on Texel among visitors to Texel. Thank you for taking the time to complete the Texel Monitor questionnaire. With your experiences we can make the Texel experience better every time.

The survey will take approximately 5 minutes of your time. By completing the form you also have a chance to win a weekend on Texel.

Aanmelden

Wil je persoonlijke tips voor je vakantie? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief