Luchtfoto Texel

Het ontstaan van de Waddeneilanden

De voortdurende werking van eb en vloed heeft grote invloed gehad op de vorming van de huidige Waddeneilanden. Die zijn ongeveer 8000 jaar geleden ontstaan. De Noordzee liep vol en de zeespiegel steeg. Grote hoeveelheden zand werden naar de kust verplaatst. De wadplaten kwamen bij eb droog te staan en stroomden onder bij vloed. De geulen ertussen sleten uit en zo ontstonden uiteindelijk zandplaten die niet meer onderwater liepen. Toch heeft Texel een heel ander landschap dan de andere Waddeneilanden.

IJstijd

In een van de laatste ijstijden bleef er een stevige keileemlaag achter op Texel. Op deze keileemafzettingen vestigden zich de eerste bewoners en op deze ondergrond ontstond een ander landschap dan op de zanderige ondergrond van de andere eilanden. Niet alleen Nederland heeft Waddeneilanden.

Het Waddengebied loopt tot Denemarken

De Waddenzee loopt vanaf Den Helder tot aan Esbjerg. De circa 50 Waddeneilanden vormen als het ware een beschermende buffer tussen de Noordzee en het Waddengebied. De eilanden zijn voortdurend in beweging: ze ‘wandelen' langzaam van west naar oost. Aan de oostkant ontstaan steeds grotere zandbanken en daarmee dus meer land, terwijl aan de westkant steeds een stukje van het eiland in de zee verdwijnt.

Texel is het grootst

Texel is het grootste eiland, gevolgd door het Deense Rømø en het Duitse Sylt. Dat heeft met 21.000 de meeste inwoners. Texel heeft er een kleine 14.000. In totaal wonen er ruim 81.000 inwoners op de Waddeneilanden. Nederland heeft vijf bewoonde Waddeneilanden. Met een handig ezelsbruggetje is goed te onthouden welke dat zijn, in volgorde van hun ligging.

TVTAS

Deze afkorting staat voor Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog. Er wonen in totaal een kleine 24.000 mensen op deze vijf eilanden. Daarnaast zijn er in het Nederlandse Waddengebied nog enkele onbewoonde eilanden en zandplaten die door hun geringe grootte niet worden gezien als eiland. Het Waddengebied is zo uniek dat het een beschermde status heeft.

UNESCO Werelderfgoed

De Waddenzee is het enige natuurlijke werelderfgoed in Nederland en mag zich op gelijke voet stellen met het Great Barrier Reef in Australië en de Kilimanjaro in Tanzania. Het gebied vormt een onmisbare tankstop voor miljoenen trekvogels.

Aanmelden

Wil je persoonlijke tips voor je vakantie? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief