Lamsoor in de slufter VVV Texel

Bijzondere planten

Wie goed om zich heen kijkt, ontdekt dat Texel een gevarieerde flora heeft. Elk landschap heeft z'n eigen bloemen en planten. Soms veel voorkomend, maar vaak ook een stuk zeldzamer. Neem bijvoorbeeld de orchidee. In grote delen van Nederland een zeldzaamheid, op Texel zelfs in de berm te vinden! En wat te denken van de zoutverdragende planten in de kwelders en kreken die regelmatig onderlopen?

Zeekraal

Zo'n plantje dat goed met zout water kan omgaan, is zeekraal. Het groeit in flinke aantallen in De Slufter, op de Schorren en in de Mokbaai. Zoutverdragende planten kunnen het zout uit zeewater verwerken zonder uitdrogen. Naast zeekraal, komen in de kwelders ook lamsoor voor, dat schitterende paarse bloemen heeft, en zeeaster. Trek je verder de duinen in, dan verandert de vegetatie.

Lamsoor in de slufter VVV Texel
Lamsoor in de slufter VVV Texel
Fotograaf: Simone Niebiossa

Duinflora

Op de zeereep groeit vooral helm, blauwe zeedistel en zeeraket. In de jonge duinvalleien erachter groeien vlierbosjes en duindoornstruiken en de oudere duinen bieden een vruchtbare bodem voor zeldzame soorten als de orchidee. In de oudere duinen is er veel verschil tussen de vegetatie op de noord- en zuidhellingen. Op de noordkant groeit veelal kraaiheide en eikvaren, terwijl de zuidkant meer korstmossen aantrekt. De duinvlaktes zijn meestal begroeid met heide. Grasland heb je ook in veel variaties.

Het gras bij de buren....

Kan zomaar groener zijn. Dat komt omdat er op Texel nogal wat verschil is tussen de diverse graslanden. In agrarisch grasland groeit hoofdzakelijk Engels raaigras en onkruid als muur en zuring. Dat hangt onder meer samen met de hoeveelheid stikstof in de bodem. In de schrale graslanden groeien meer bijzondere grassoorten en veel mos. Ook vind je er planten als de ratelaar en het grasklokje. Toch komen ook zeldzame wilde planten voor op cultuurland.

De orchidee

Is daar een voorbeeld van. Zeker op weilanden waar geen kunstmest wordt gestrooid floreert de orchidee. De maanden mei tot en met juli zijn bij uitstek geschikt om van de prachtig bloeiende orchideeën te genieten. Andere 'wilde' bolgewassen vind je verrassend genoeg in het bos.

Niet wild maar wel in het wild

Geen echte wilde plant, maar wel eentje die in groten getale in het 'wild' aanwezig is: het sneeuwklokje. In de jaren vijftig naar het eiland gehaald voor de handel. Texelse boeren teelden op grote schaal sneeuwklokjes in het Texelse dennenbos, omdat het plantje daar goed gedijt. Nog ieder jaar kleurt het bos in januari wit van de tienduizenden sneeuwklokjes die er nog staan.

Meer weten over de wilde planten op Texel? Trek de natuur in! Op de Facebookpagina 'Wilde Planten op Texel' maak je kennis met veel soorten.

Aanmelden

Wil je persoonlijke tips voor je vakantie? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief