Black Angus rund

Natuur in het zuiden van Texel

In de zuidpunt van Texel is de natuur ongerept en ruig. Vooral op zandplaat De Hors kun je de natuur aan het werk zien. Onder invloed van wind en zee ontstaan hier voortdurend nieuwe duintjes. Maak kennis met dit bijzondere stukje Texel!

Het bijzondere zuiden van Texel

De natuur in het zuiden van Texel doet iets bijzonders met mensen. De rust en de ruimte bieden ook ruimte in je hoofd. De zuurstofrijke lucht geeft energie. Kinderen en honden krijgen op De Hors spontaan de behoefte om te rennen!

Zandplaat De Hors

Deze uitgestrekte zandvlakte is ontstaan doordat 'wandelende zandplaten' zijn vergroeid met Texel. Op dit uitgestrekte strand heeft de natuur vrij spel en ontstaan nieuwe duintjes, waarop biestarwegras en helmgras groeien. Ook is het gebied een geliefde broedplaats van dwergsterns.

Prins Hendrikzanddijk

Dit bijzondere duingebied ligt langs de waddenzijde van Texel en zorgt ervoor dat de Prins Hendrikpolder een veilige waterkering heeft. Het is een aantrekkelijke locatie voor allerlei wadvogels. Geniet van een spectaculair uitzicht vanuit het uitkijkpunt of fiets over het fietspad door het duin en over de dijk.

De Mokbaai

Tijdens de overtocht naar Texel zie je aan de linkerkant de Mokbaai al liggen. Deze inham tussen De Hors en de zuidelijke polders valt grotendeels droog bij laag water. De Mokbaai heeft twee kwelders die een belangrijke vluchtplaats vormen voor de wadvogels bij hoogwater. Aan de noordkant liggen de vogelreservaten De Petten en 't Stoar.

De Petten

Dit bijzondere natuurgebiedje ten zuiden van Den Hoorn bestaat uit kleine eilandjes in brak water. Het is eigendom van Vereniging Natuurmonumenten. Jaarlijks komen hier honderden vogels om te broeden. Soorten als de noordse stern, kluut, dwergstern, visdiefje, bontbekplevier en kokmeeuw, voelen zich er goed thuis.

De Geul

Ooit maakte De Geul deel uit van De Mok, maar in het begin van de 20e eeuw werd het gebied door een duinenrij van het strand gescheiden. De vallei ligt ingeklemd tussen twee duinenrijen en grenst aan de zuidwestkant aan de Mokbaai. De grootste lepelaarkolonie van Texel broedt in De Geul. De uitkijkpost in het gebied biedt mooi zicht op de broedende lepelaars.

De Bollekamer

Tussen het Hoornderslag, de weg naar strandpaal 9, en het Jan Ayeslag naar strandpaal 12 ligt natuurgebied De Bollekamer. Het westelijk deel wordt gevormd door de Mokslootvallei. In de brede valleien groeit veel heide die een deel van het jaar prachtig paars kleurt. De Bollekamer wordt begraasd door Black Angus runderen . Deze zijn ongevaarlijk voor mensen. Door het gebied lopen verschillende wandelroutes.

Je vindt de weg in het bijzondere zuiden van Texel makkelijk met de Kaart van Texel. Deze is verkrijgbaar in onze winkel.

Aanmelden

Wil je persoonlijke tips voor je vakantie? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief